H.C. Andersens Boulevard i København er Danmarks mest trafikerede strækning med en høj forekomst af partikler fra motorerne i biler, lastbiler og busser. 1.700 mennesker i Storkøbenhavn anslås hvert år at dø af årsager relateret til luftforurening.

Nanopartikler eller ultrafine partikler (UFP) er usynlige for det blotte øje, men netop fordi partiklerne er så små, kan de trænge dybt ned i lungerne, hvis man indånder dem. Fra lungerne kan de gå over i blodet og blive transporteret rundt i kroppens organer. På den måde kan indånding af nanopartikler give betændelse i lungerne, og visse typer nanopartikler kan forårsage DNA-skader, kræft, hjertekarsygdom eller akut lungesygdom – ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø.

En usynlig komponent i arbejdsmiljøet

»Ultrafine partikler er en usynlig komponent i arbejdsmiljøet, og i maskinrum er der mange processer, som kan udlede ultrafine partikler. På grund af deres lave vægt bliver de hængende i luften længere, og derved forlænges den såkaldte eksponeringstid, hvor man kan indånde dem,« siger Mattias Sonne Hansen.

Læs hele artiklen her: Maskinmestern nr. 5 2018