aks2tal app

Få overblik over støvreduktionen, fejlrapporter, planlagte opgaver og alt sammen dokumenteret og tilgængeligt via rapporter.

01. Rengøringslog

En simpel og nem måde at logge rengøring efter brug af aks2tal produkter, samtidig med dettes dokumenteres, sørger det også for I får den mest optimale effekt af aks2tal.

02. Fejlrapportering

Få nemmere overblik over fejlrapporter med billede dokumentation. Er et dørhængsel knækket? Tag et billede, tilføje en kort beskrivelse og send fejlen ind, derfra underrettes de relevante med en notifikation så fejl kan løses. Derudover kan I se alle fejl der er rettet og få et overblik over hvad der går oftest går i stykker.

03. Planlæg opgaver

Opret skabeloner og checklister samt planlæg dine gentagne opgaver nemt og hurtigt. Hvis du ønsker det modtager du beskeder hvis en deadline overskrides, på dagen når opgaven skal udføres eller hvis opgaven blev udført med mangler.

04. Sensorer (IoT)

Følg løbende med i hvordan jeres indeklima ser ud med vores sensorer. Vi måler PM 2.5, PM 10, Lux, Relativ fugtighed, Decibel, Temperatur og CO2 for at give det fulde billede. Derudover kan sensorerne tilpasses præcis jeres grænseværdier, således I kan modtage en notifikation hvis grænseværdien overskrides. Ligeledes er der et lys på sensoreren som indikerer luftkvaliteten.

05. Rapporter

Her finder du alle datablade for de produkter I anvender. Derudover kan I finde løbende støvrapporter, samt uploade jeres egne relevante filer.

06. Adgangsstyring

Styr hvem der har adgang til hvilke dele af app’en, med vores adgangsroller.

Alle platforme

Adgang alle steder fra.