Kunststofbaner

Op til 70% renere luft, bedre indeklima, færre sygedage og penge at spare!

  • Undgå sand- og kvartsstøv der hvirvler op under aktivet og sætter sig i næse og øjne og irritere
  • Bedre indeklima
  • Færre gener for støvallergikerer

Resultater

0%
Støvreduceret

Hvordan det virker

AKS Støvbinder Indendørs

Produktet forsyner sandet med en tynd coating, der binder støvet. Det hæmmer ophvirvlingen af støv ved træning og kamp, mens også dannelsen af statisk elektricitet hæmmes.

Op til 80-98% af støvet bindes ved brug af AKS Støvbinder Mineraler.
AKS2tal stiller 2 års garanti på støvreduktion for udtaget prøve.

AKS Støvbinder Indendørs

Produktet forsyner sandet med en tynd coating, der binder støvet. Det hæmmer ophvirvlingen af støv ved træning og kamp, mens også dannelsen af statisk elektricitet hæmmes.

Op til 80-98% af støvet bindes ved brug af AKS Støvbinder Mineraler.
AKS2tal stiller 2 års garanti på støvreduktion for udtaget prøve.

Processen

01. Førmåling

aks2tal kommer ud med vores akkrediterede, validerede og kalibrerede støvmåler. Vi udvælger i samarbejde med jer nogle målepunkter for at give det mest fuldkommende billede af støv- og partikelniveauet hos jer.

02. Instruktion til brug af AKS Støvbinder

Når vi er ude hos jer, lytter vi til hvordan jeres processer forløber så vi kan instruere og tilpasse vores produkter til jer, således at I ikke skal ændre på jeres processer.

I vil blive instrueret i både frekvensen af anvendelsen og doseringen. Dette afhænger typisk af overfladetypen og blanding af gummikugler og sand.

03. Eftermåling

Efter aftale kommer aks2tal ud og laver efterstøvmålinger, det vil typisk være når AKS Støvbinder har været anvendt i ca 3 uger. Dette gør vi for at påvise støvreduktionen og snakke med de medarbejdere som går rundt på banerne hver dag og høre dem om hvordan de har mærket forskellen ved støvreduktionen.

aks2tal går meget op i at høre medarbejdernes oplevelse af støvreduktionen eftersom det er medarbejderen der skal føle en forbedring i deres arbejdsmiljø.

04. Reportering

Efter alle målinger er foretaget afslutter vi forløbet med en rapport som sammenholder resultatet af testforløbet.

Denne indeholder alle målinger, udtalelser fra personerne som har mærket effekten samt dokumentation for alt er forløbet efter planen og hvilke instruktioner der er blevet givet.

05. Fremadrettet

Efter at rapporten er gennemgået og begge parter er tilfredse med resultatet laver vi en kontrakt og en plan så I får det bedste resultat fremadrettet med at bruge AKS støvbinder.

Hvis I ønsker det, vil vi komme ud og lave kontrolmålinger hvert halve år for løbende at have dokumentation over for miljøgrupper, kommuner, brugere af hallen m.m.

01. Førmåling

aks2tal kommer ud med vores akkrediterede, validerede og kalibrerede støvmåler. Vi udvælger i samarbejde med jer nogle målepunkter for at give det mest fuldkommende billede af støv- og partikelniveauet hos jer.

02. Instruktion til brug af AKS Støvbinder

Når vi er ude hos jer, lytter vi til hvordan jeres processer forløber så vi kan instruere og tilpasse vores produkter til jer, således at I ikke skal ændre på jeres processer.

I vil blive instrueret i både frekvensen af anvendelsen og doseringen. Dette afhænger typisk af overfladetypen og blanding af gummikugler og sand.

03. Eftermåling

Efter aftale kommer aks2tal ud og laver efterstøvmålinger, det vil typisk være når AKS Støvbinder har været anvendt i ca 3 uger. Dette gør vi for at påvise støvreduktionen og snakke med de medarbejdere som går rundt på banerne hver dag og høre dem om hvordan de har mærket forskellen ved støvreduktionen.

aks2tal går meget op i at høre medarbejdernes oplevelse af støvreduktionen eftersom det er medarbejderen der skal føle en forbedring i deres arbejdsmiljø.

04. Reportering

Efter alle målinger er foretaget afslutter vi forløbet med en rapport som sammenholder resultatet af testforløbet.

Denne indeholder alle målinger, udtalelser fra personerne som har mærket effekten samt dokumentation for alt er forløbet efter planen og hvilke instruktioner der er blevet givet.

05. Fremadrettet

Efter at rapporten er gennemgået og begge parter er tilfredse med resultatet laver vi en kontrakt og en plan så I får det bedste resultat fremadrettet med at bruge AKS støvbinder.

Hvis I ønsker det, vil vi komme ud og lave kontrolmålinger hvert halve år for løbende at have dokumentation over for miljøgrupper, kommuner, brugere af hallen m.m.

Kontakt os

TELEFON

SPØRGSMÅL

  • info@akstotal.dk

Kom igang med jeres testforløb og se effekten!

Har du spørgsmål eller interesse i at høre hvordan vi kan løse jeres støvproblemer er du selfølgelig også velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage med svar og løsninger.