Betonelement produktion

Op til 98% renere luft, bedre indeklima, færre sygedage og penge at spare!

  • Undgå støvet hvirvler op og lægger sig på alle flader når porte åbnes og trucks kører forbi
  • Undgå at cementen tørrer huden ud på ankler, hvilket kan give sår og irritation
  • Undgå støv i næsen
  • Øget medarbejder tilfredshed

Resultater

0%
Støvreduceret

Hvordan det virker

AKS Støvbinder Mineraler

Med AKS Støvbinder mineraler skabes der er coating om hver partikel og derved hindre partiklerne støvet i
at hvirvle op under aktivitet som det også kan ses i videoen. Når støvet bliver nede på gulvet får man ikke
indåndet støvet og der bliver renere eftersom man får alt af støvet med når man gør rent.

AKS Støvbinder Fejegranulat

AKS Støvbinder er et trægranulat som anvendes ved fejning, hvorved støvspredning nedsættes med op til 90%, og efterlader fladerne uden flygtigt støv. Gulvet forsynes med en tynd coatning, som binder støvet op til en uge efter behandlingen.

AKS Støvbinder Fejegranulat fåes også i en ‘oprens’ kvalitet, som er egnet til store mængder tungt støv. Gulvet bliver oprenset, og det anbefales efterfølgende at vedligeholde med AKS Støvbinder Fejegranulat.

AKS Støvbinder Mineraler

Med AKS Støvbinder mineraler skabes der er coating om hver partikel og derved hindre partiklerne støvet i
at hvirvle op under aktivitet som det også kan ses i videoen. Når støvet bliver nede på gulvet får man ikke
indåndet støvet og der bliver renere eftersom man får alt af støvet med når man gør rent.

AKS Støvbinder Fejegranulat

AKS Støvbinder er et trægranulat som anvendes ved fejning, hvorved støvspredning nedsættes med op til 90%, og efterlader fladerne uden flygtigt støv. Gulvet forsynes med en tynd coatning, som binder støvet op til en uge efter behandlingen.

AKS Støvbinder Fejegranulat fåes også i en ‘oprens’ kvalitet, som er egnet til store mængder tungt støv. Gulvet bliver oprenset, og det anbefales efterfølgende at vedligeholde med AKS Støvbinder Fejegranulat.

Processen

01. Førmåling

aks2tal kommer ud med vores akkrediterede, validerede og kalibrerede støvmåler. Vi udvælger i samarbejde med jer nogle målepunkter for at give det mest fuldkommende billede af støv- og partikelniveauet hos jer.

02. Instruktion til brug af AKS Støvbinder

Når vi er ude hos jer, lytter vi til hvordan jeres processer forløber så vi kan instruere og tilpasse vores produkter til jer, således at I ikke skal ændre på jeres processer.

I vil blive instrueret i både frekvensen af anvendelsen og doseringen. Dette afhænger typisk af
overfladetypen, renheden af arealet og hvilken rengøringsmetode der anvendes til rengøring.

03. Eftermåling

Efter aftale kommer aks2tal ud og laver efterstøvmålinger, det vil typisk være når AKS Støvbinder har været anvendt i ca 3 uger. Dette gør vi for at påvise støvreduktionen og snakke med de medarbejdere som går rundt i hallen hver dag og høre dem om hvordan de har mærket forskellen ved støvreduktionen.

aks2tal går meget op i at høre medarbejdernes oplevelse af støvreduktionen eftersom det er medarbejderen der skal føle en forbedring i deres arbejdsmiljø.

04. Reportering

Efter alle målinger er foretaget afslutter vi forløbet med en rapport som sammenholder resultatet af testforløbet.

Denne indeholder alle målinger, udtalelser fra personerne som har mærket effekten samt dokumentation for alt er forløbet efter planen og hvilke instruktioner der er blevet givet.

05. Fremadrettet

Efter at rapporten er gennemgået og begge parter er tilfredse med resultatet laver vi en kontrakt og en plan så I får det bedste resultat fremadrettet med at bruge AKS støvbinder.

Hvis I ønsker det, vil vi komme ud og lave kontrolmålinger hvert halve år for løbende at have dokumentation over for miljøgrupper, veterinærmyndigheder, arbejdstilsyn m.m.

01. Førmåling

aks2tal kommer ud med vores akkrediterede, validerede og kalibrerede støvmåler. Vi udvælger i samarbejde med jer nogle målepunkter for at give det mest fuldkommende billede af støv- og partikelniveauet hos jer.

02. Instruktion til brug af AKS Støvbinder

Når vi er ude hos jer, lytter vi til hvordan jeres processer forløber så vi kan instruere og tilpasse vores produkter til jer, således at I ikke skal ændre på jeres processer.

I vil blive instrueret i både frekvensen af anvendelsen og doseringen. Dette afhænger typisk af
overfladetypen, renheden af arealet og hvilken rengøringsmetode der anvendes til rengøring.

03. Eftermåling

Efter aftale kommer aks2tal ud og laver efterstøvmålinger, det vil typisk være når AKS Støvbinder har været anvendt i ca 3 uger. Dette gør vi for at påvise støvreduktionen og snakke med de medarbejdere som går rundt i hallen hver dag og høre dem om hvordan de har mærket forskellen ved støvreduktionen.

aks2tal går meget op i at høre medarbejdernes oplevelse af støvreduktionen eftersom det er medarbejderen der skal føle en forbedring i deres arbejdsmiljø.

04. Reportering

Efter alle målinger er foretaget afslutter vi forløbet med en rapport som sammenholder resultatet af testforløbet.

Denne indeholder alle målinger, udtalelser fra personerne som har mærket effekten samt dokumentation for alt er forløbet efter planen og hvilke instruktioner der er blevet givet.

05. Fremadrettet

Efter at rapporten er gennemgået og begge parter er tilfredse med resultatet laver vi en kontrakt og en plan så I får det bedste resultat fremadrettet med at bruge AKS støvbinder.

Hvis I ønsker det, vil vi komme ud og lave kontrolmålinger hvert halve år for løbende at have dokumentation over for miljøgrupper, veterinærmyndigheder, arbejdstilsyn m.m.

Kontakt os

TELEFON

SPØRGSMÅL

  • info@akstotal.dk

Kom igang med jeres testforløb og se effekten!

Har du spørgsmål eller interesse i at høre hvordan vi kan løse jeres støvproblemer er du selfølgelig også velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage med svar og løsninger.