aks2tal udvikler og tilpasser produkter til den enkelte virksomheds behov samt lytter til kundens ønsker og erfaringer.

Det betyder, vi konstant udvikler produkter og metoder for at imødekomme kundernes forventninger, for samtidig at virkeliggøre aks2tals grundlæggende idé om at tilbyde løsninger til en mere støvfri verden.

aks2tal udvikler og tilpasser produkter til den enkelte virksomheds behov samt lytter til kundens ønsker og erfaringer.

Det betyder, vi konstant udvikler produkter og metoder for at imødekomme kundernes forventninger, for samtidig at virkeliggøre aks2tals grundlæggende idé om at tilbyde løsninger til en mere støvfri verden.

FN’s verdensmål

Verdensmål
Bærdygtighed er en naturlig del af vores forretning, og vores arbejde er baseret på viden og mange års material- og tekniks erfaring, dialog med interessenter og Code of Conduct.

Verdensmål
Bærdygtighed er en naturlig del af vores forretning, og vores arbejde er baseret på viden og mange års material- og tekniks erfaring, dialog med interessenter og Code of Conduct.

Vores historie

aks2tal

Vi har arbejdet med denne ambition de sidste 13 år – primært med støvreducerende produkter indenfor logistik centre, betonproduktion, dyrefoder, fliseklæb, grusveje, knusere mm.

For at kunne holde et lavt støvniveau, øge effektiviteten, dokumentere det lave støvniveau overfor vores kunder, ansatte, veterinærmyndighederne m.fl. har aks2tal udvilket en IT platform og en række sensorer.

Code of Conduct

Code of Conduct aks2tal har et Code of Conduct, der respekterer FN’s og ILO’s menneskelige og faglige rettigheder. De indgår altid i vores aftaler med leverandørerne.

Code of Conduct indeholder bl.a.:

Nultolerance over for børnearbejde. Arbejder børn på 12-15 år, fordi det er tilladt i det pågældende land, skal det ske som del af en oplæring og kun på særlige betingelser. Medarbejdere må ikke afstraffes fysisk, psykisk eller på nogen ydmygende måde. Sundt arbejdsmiljø og ordentlige faciliteter for ansatte. Medarbejdere skal have ret til at organisere sig og forhandle løn fælles. Diskrimination accepteres ikke. Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det. aks2tal har ret til at inspicere produktionen for at sikre, at aftalerne overholdes.