Tidligere i år udkom et nyt tysk studie som vakte opsigt hos forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejds- miljø (NFA). Studiet gav vigtig ny viden, som bakker op om mange års forskning i, hvordan de støvpartikler, vi indånder på arbejdet, kan gøre os syge

Den gode nyhed:

Klassisk forebyggelse virker!

Støvpartikler i arbejdsmiljøet er under mistanke for at forårsage hjertekarsygdom, men den gode nyhed er, at de forebyggelsesmetoder, vi kender i dag, virker.

Hvad ved vi om støv og hjertekarsygdom – hvad ved vi ikke?

Kan man få hjertekarsygdom af støvpartikler?
Indånding af bestemte typer støvpar- tikler i arbejdsmiljøet kan medføre sygdomme som kræft, KOL og astma. Men at indånding af støv i arbejds- miljøet kan være årsag til hjertekar- sygdom er i dag ikke alment accepteret. Flere studier peger dog på en sammenhæng.