Støv er uundgåeligt, og støv er overalt.

På Saint Gobains kæmpestore kasselager i Randers har man tidligere haft daglig rengøring og gulvvask for at komme støvet til livs, men efter at have taget en støvbindende løs- ning fra aks2tal i brug, er der i dag kun rengøring hver anden dag, fortæller maskinmester Kristian Madsen, som er teknisk chef for lageret.

»Efter at have anvendt løsningen fra AKS2tal i et år er vores konklusion, at der er en mærkbar effekt. Vi har færre støv- problemer. Det er både visuelt synligt, at der er mindre støv på vores overflader, og man mærker det i næsen og luftvejene. Man får simpelthen færre bussemænd, fordi luften indeholder færre støvpartikler,« siger Kristian Madsen, som har ansvar for i alt 140.000 kvadratmeter lager, heraf 40.000 kvadratmeter under tag.

Saint Gobains kasselager er et engroslager for bygge- og VVS-artikler, som modtages fra leverandører og producenter. Fra højlageret sendes produkterne videre til butikker og slutkunder.
Der er op imod 21.000 varenumre på højlageret.

Læse hele artiklen her:
https://ipaper.ipapercms.dk/MaskinmestrenesForening/Maskinmesteren