Typer af støv

  • Inerte (”harmløse”): jern, tin
  • Ardannende: f.eks. asbest, kvarts
  • Irritative: f.eks. isocyanat, epoxy, kvarts
  • Kræftfremkaldende: f.eks. Asbest, kvarts
  • Allergifremkaldende: f.eks. svampe, isocyanat, epoxy, akrylat, anhydrid

AT’s grænseværdier for støv:

  • Generelt støv: 5 mg/m3
  • Asbest: 0,1 fiber/cm3
  • Kvarts: 0,3 mg/m3
  • Kvarts, respirabelt: 0,1 mg/m3

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom – KOL

KOL er en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark
Rammer 10-15% af den voksne befolkning. De fleste personer med KOL er over 60 år.
Den fjerde hyppigste dødsårsag • Over 3600 dødsfald om året