Arbejdstilsynets nyeste tal viser en stigning i antallet af anmeldte luftvejssygdomme i bygge- og anlægsbranchen.

Overse ikke de små partikler
Der er ofte fokus på kræftfremkaldende støv fra fx asbest, – men andet støv fra bearbejdning af træ, spartelmasse, sten og beton, fliseklæb, maling o. lign. er også skadeligt. Især de små partikler, som udvikles ved boring, skæring og slibning, er skadelige for lungerne.

Lungesygdomme kommer snigende – fjern støvet ved kilden!
Støv på byggepladsen påvirker lungerne langsomt. Fjern støvet ved kilden, hvis sygdomme som KOL og astma, skal forebygges!

Sørg som arbejdsgiver for at planlægge arbejdet, så støv på byggepladsen fjernes effektivt 

  • Anvend arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser udvikling af støv. Brug eventuelt langsomtgående mekanisk værktøj, hvis maskiner er nødvendige eller vådskæring.
  • Støvsug og gør rent jævnligt.
  • Anvend som udgangspunkt støvsugerklasse H på værktøj med sug og på støvsugere.
  • Husk effektivt sug på alt støvende værktøj.
  • Brug egnet åndedrætsværn med partikelfilter, når støvudvikling ikke kan undgås eller fjernes på anden måde.
  • Afgræns arbejdsområdet ift. andre håndværkere

Og husk at arbejdsgiveren har pligt til oplæring og instruktion i arbejdet. Og de ansatte skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for det arbejde, de skal udføre.

Alle bør bruge et ekstra øjeblik på at være opmærksom på at støv fjernes – både inden man går i gang med arbejdet og undervejs.

Få flere råd og vejledning 
Se mere i Branchevejledningen om Støv på byggepladsen og spørg i dit byggemarked eller hos en anden leverandør efter konkrete løsninger

 

Fakta:
Antal anmeldte luftvejssygdomme stammer fra arbejdstilsynet: amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/

Lungeforeningen anslår at 65.000 danskere har arbejdsrelateret KOL – heraf er mange håndværkere