Det indeklima, vi oplever i hverdagen, er summen af termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske påvirkninger fra vores omgivelser. Derfor er det vigtigt at tage højde for både udformning og indretning af den bygning, vi opholder os i, såvel som drift og brug. Faktorer som dårlig belysning, forringet luftkvalitet, forkert rumtemperatur og uhensigtsmæssig akustik forårsager ofte gener i form af bl.a. hovedpine, træthed og slimhindeirritationer – og dermed også et fald i trivsel og produktivitet.

 

Vi kompetenceudvikler arbejdsmiljøorganisationen:

• håndtere simple metoder og redskaber til undersøgelse af indeklimaforhold
• iværksætte enkle tiltag uden brug af dyrt udstyr
• vurdere, hvornår det er nødvendigt at involvere eksperter.

Læs hele artiklen her: https://www.amcentret.dk/ydelser/fysisk-arbejdsmiljoe/indeklima/