På Børglum Kloster bruger vi støvbinder i vores udstillinger og på vores kontorer, hvor vi
har oplevet en markant ændring i indeklimaet.

Især har det tidligere været en udfordring med støv i udstillingerne, da der er mange åbne
døre ud til Klostergården og støv dermed er umuligt helt at undgå.

Denne udfordring er løst efter vi er begyndt at anvende støvbinder.

I mere end et år nu har anvendt støvbinder her på Børglum Kloster som en del af rengø-
ringen i virksomheden , og det vil vi forsætte med fremover på grund af de gode resulta-
ter.

Vi kan på det varmeste anbefale brugen af støvbinder til andre kulturinstitutioner, da man
undgår støv i udstillingerne, på montre og på udstillingsgenstande.
Brug af støvbinder har kun givet positive resultater.

Historiker og kulturarvsformidler (cand.mag)
Benedicte Inger Fuglede von Staffeldt Løvendahl Rottbøll
Børglum Kloster

Læs den officielle udtalelse her: https://aks2tal.com/wp-content/uploads/2022/08/anbefaling-stoevbinder.pdf