Hensikten med denne studien var å skaffe solide data for å kunne bestemme om det er en sammenheng mellom støvet i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer, til risikovurderinger i sementindustrien, og hvis mulig å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier.

Resultatene i avhandlingen har gitt detaljert informasjon om støvnivåer som har bidratt til funn av tydelige sammenhenger mellom støv og luftveisproblemer. Arbeidere i produksjon, rengjøring og mekanisk vedlikehold var av de mest utsatte jobbtypene i industrien.

Læs hele artiklen her: https://stami.no/stoveksponering-blant-arbeidere-i-sementindustri/